سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹

در شهر هر آنکسی که او مشهورست

دانم که ز درد پای تو رنجورست

هستی به معانی تو جهانی دیگر

پایی که جهانی نکشد معذورست