گنجور

 
سنایی

جز راه قلندر و خرابات مپوی

جز باده و جز سماع و جز یار مجوی

پر کن قدح شراب و در پیش سبوی

می نوش کن ای نگار و بیهوده مگوی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode