گنجور

 
سنایی

با من ز دریچه‌ای مشبک دلخواه

از لطف سخن گفت و من استاده به راه

گفتی که ز نور روی آن بت ناگاه

صد کوکب سیاره بزاد از یک ماه

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode