گنجور

 
سنایی

بختی نه که با دوست درآمیزم من

عقلی نه که از عشق بپرهیزم من

دستی نه که با قضا درآویزم من

پایی نه که از میانه بگریزم من

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode