گنجور

 
سنایی

گه یار شوی تو با ملامت‌گر من

گه بگریزی ز بیم خصم از بر من

بگذار مرا چو نیستی در خور من

تو مصلح و من رند نداری سر من

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode