گنجور

 
سنایی

ای عهد تو عهد دوستان سر پل

از وصل تو هجر خیزد از عز تو دل

پر مشغله و میان تهی همچو دهل

ای یک شبه همچو شمع و یک روزه چو گل

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode