گنجور

 
سنایی

به خدای ار گل بهار بوی

با کژی خوارتر ز خار بوی

راستان رسته‌اند روز شمار

جهد کن تا تو ز آن شمار بوی

اندر این رسته رستگاری کن

تا در آن رسته رستگاری بوی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode