گنجور

 
صفی علیشاه

هوا میل است سوی مقتضیات

که باشد از طبیعت‌اند اوقات

بود اعراضش از حالات علوی

بسوی کون و کونیات سفلی

هوا حبس خطره‌های نفس دونست

که هر دم بر طبیعت رهنمونست

بمعنی دعوتی باشد هوا را

نماید تا که حاصل مدعا را

 
sunny dark_mode