گنجور

 
صائب تبریزی
 

خط غباری عارضین آیات قرآن ایلمیش

حسن صاحب شوکتین موری سلیمان ایلمیش

نقطه سهو ایلیوپدور گوزلرون جیران گوزین

قاشلارون بایرام هلالین طاق نسیان ایلمیش

آز دیروبدور گل یوزون بلبللری گلزاردن

سنبلون ریحان خطین توپراغه یکسان ایلمیش

کعبه نی بتخانه ایلوپدور فرنگی گوزلرین

یریوزین زنار زلفون کافرستان ایلمیش

لعل میگونین که ایچوبدور بدخشان قانینی

غنچه نی بلبل گوزینه قانلو پیکان ایلمیش

باشینی خط شعاع ایلن دوتوپدور آفتاب

تا منیم چابک سواریم عزم میدان ایلمیش

التفات لعل جانبخشون قارا گونلولری

خلق ایچینده پرده دار آب حیوان ایلمیش

درد عشقین چهره زرین ایلن یریوزینی

صفحه خورشید تابان تک زرافشان ایلمیش

موجه دریای احسانون دوتوبدور یریوزین

ترلو رخسارون جهانی شهر یونان ایلمیش

جلوه باد بهاری التفاتون گل کیمی

کونلومی مین چاک ایلن دست و گریبان ایلمیش

نه عجب گر صائب ایلن خط سنی قیلدی رحیم

خط ظالم بیله کافر چوخ مسلمان ایلمیش

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.