گنجور

 
صائب تبریزی
 

زان سفله حذر کن که توانگر شده باشد

زان موم بیندیش که عنبر شده باشد

امید گشایش نبود در گره بخل

زان قطره مجو آب که گوهر شده باشد

بنشین که چو پروانه به گرد تو زند بال

از روز ازل آنچه مقدر شده باشد

موقوف به یک جلوهٔ مستانهٔ ساقی است

گر توبهٔ من سد سکندر شده باشد

جایی که چکد باده ز سجادهٔ تقوی

سهل است اگر دامن ما تر شده باشد

خواهند سبک ساخت به سر گوشی تیغش

از گوهر اگر گوش صدف کر شده باشد

زندان غریبی شمرد دوش پدر را

طفلی که بدآموز به مادر شده باشد

لبهای می‌آلود بلای دل و جان است

زان تیغ حذر کن که به خون تر شده باشد

هر جا نبود شرم، به تاراج رود حسن

ویران شد آن باغ که بی‌در شده باشد

در دیدهٔ ارباب قناعت مه عیدست

صائب لب نانی که به خون تر شده باشد

 
حاشیه‌ها

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

محمدحسین رخشانی مهر در ‫۹ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۴۵ نوشته:

باید اشتباه تایپی پیش اومده باشد(ویران شد آن باغ که بی‌در شده باشد)مشگل هجا دارد احتمالا با توجه به مصراع قبلش باید این چنین باشد(ویران شود آن باغ که بی‌در شده باشد)

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
علی اکبر در ‫۵ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۱۷ نوشته:

بیت ماقبل آخر:
«ویران شود» صحیح است.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
ســراج در ‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۶ نوشته:

بیت نهم مصرع دوم لطفاً تصحیح بفرمایید
> ویران شود < آن باغ که بی‌در شده باشد...
16.11.2018

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مرتضی قاسمی در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۳۲ نوشته:

دو بیت از این شعر درج نشده است:
بعد از بیت خواهند سبک ساخت...:
آزاد نخوانند گرفتار هوا را گر صاحب صد دل چو صنوبر شده باشد
بعد از بیت زندان غریبی...:
بر باد دهد همچو حباب افسر خود را بی مغز اگر صاحب افسر شده باشد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.