گنجور

 
سعدی
  1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۸۸: عمرم به آخر آمد عشقم هنوز باقی

  2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۸: تو خون خلق بریزی و روی درتابی

  3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۴: وقت‌ها یک دم برآسودی تنم

  4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۴: ترحم ذلتی یا ذا المعالی

  5. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۵ - در تنبیه و موعظه: ان هوی النفس یقد العقال

  6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۳: آفتابست آن پری رخ یا ملایک یا بشر

  7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۱: سَلِ المَصانعَ رَکباً تَهیمُ فی الفَلَواتِ

  8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۸۷: به قلم راست نیاید صفت مشتاقی

sunny dark_mode