گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
رهی معیری

بنفشه سخنگوی: بنفشه زلف من ای سرو قد نسرین تن - که نیست چون سر زلفت بنفشه و سوسن

سایه گیسو: ای مشک سوده گیسوی آن سیمگون‌تنی؟ - یا خرمن عبیری یا پار سوسنی؟

ماه قدح‌نوش: هوشم ربوده ماه قدح‌نوشی - خورشیدروی زهره بناگوشی

باده‌فروش: بنگر آن ماه‌روی باده‌فروش - غیرت آفتاب و غارت هوش

وعده خلاف: ندانم کان مه نامهربان، یادم کند یا نه - فریب‌انگیز من، با وعده‌ای شادم کند یا نه

 
sunny dark_mode