گنجور

کسایی

نقل قول‌ها و شعرهای مرتبط کسایی

موارد منتسب به شاعران دیگر
  1. کسایی » دیوان اشعار » طلب ِ جام :: انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۱۵ - شراب خواهد

    کسایی » دیوان اشعار » طلب ِ جام: ای خواجهٔ مبارکِ بر بندگان شفیق - فریاد رس که خون رهی ریخت جاثلیق

    انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۱۵ - شراب خواهد: ای خواجهٔ مبارک بر بندگان شفیق - فریاد رس که خون رهی ریخت جاثلیق


نقل قول‌های دیگر

sunny dark_mode