گنجور

 
اوحدی

ای ماه، ز پیوستن من عار مدار

پیوسته مرا به هجر بیدار مدار

بر من، که فدای تو کنم جان عزیز

خواری مپسند و این سخن خوار مدار

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode