اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۸

ای ماه، ز پیوستن من عار مدار

پیوسته مرا به هجر بیدار مدار

بر من، که فدای تو کنم جان عزیز

خواری مپسند و این سخن خوار مدار