گنجور

 
اوحدی

چون خیل غم تو در دل ریش آید

بر سینه ز درد و غصه صد نیش آید

خونریز غمت چو مرد میدان طلبد

جز دیده کسی نیست که: تر پیش آید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode