گنجور

 
اوحدی

ابر آن نکند که این جلب زن کردست

ببر آن نکند که این جلب زن کردست

بنیاد مسلمانی ازو گشت خراب

گبر آن نکند که این جلب زن کردست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode