اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۷

ابر آن نکند که این جلب زن کردست

ببر آن نکند که این جلب زن کردست

بنیاد مسلمانی ازو گشت خراب

گبر آن نکند که این جلب زن کردست