گنجور

 
اوحدی

زلفت، که چو حلقهٔ کمند افتادست

از وی دل عالمی به بند افتادست

در پای تو افتاد و شکستش سر از آنک

آشفته ز بالای بلند افتادست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode