گنجور

 
اوحدی

روی تو ز حسن لاف‌ها زد به جهان

لعل تو ز لطف طعن‌ها زد در جان

زلف تو چو افتادگیی عادت کرد

بنگر که چگونه بر سر آمد ز میان؟

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode