گنجور

 
اوحدی

پیمانه بده، که مرد پیمانه منم

در دام زمانه مرغ این دانه منم

زان باده که عقل میبرد جامی ده

گو: خلق بدانند که: دیوانه منم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode