اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۵

پیمانه بده، که مرد پیمانه منم

در دام زمانه مرغ این دانه منم

زان باده که عقل میبرد جامی ده

گو: خلق بدانند که: دیوانه منم