گنجور

 
اوحدی

دیگر ز شراب شوق مستی، ای دل

و آن توبه که داشتی شکستی، ای دل

از بادهٔ نیستی خراب افتادی

تا باد چنین باد که هستی، ای دل

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode