گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
اوحدی مراغه‌ای
 

اگر هزار یکی زان جمال داشتمی

رعایت دل مردم به فال داشتمی

مرا اگر چو تو در حسن حالتی بودی

چرا شکسته‌دلان را به حال داشتمی؟

در آن جهان سوی من گر تو میل میکردی

به دوستی که ز جنت ملال داشتمی

مرا ز دست فراقت به جان رسیدی کار

اگر نه نقش تو اندر خیال داشتمی

اگر به بال قبولت پریدمی ز جهان

چه غم ز و زر و چه باک ازو بال داشتمی؟

به سال وعدهٔ کامم که می‌دهی نیکوست

اگر به عمر خود امید سال داشتمی

گرم حضور جمال تو دست می‌دادی

چو اوحدی چه سر قیل و قال داشتمی؟

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

رسول در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۴۰ نوشته:

اگر به بالِ قبول‌اَت، پَریدَمی زِ جهان
چه‌غم زِ وِزر و چه‌باک از وَبال داشتمی؟
وِرز = گناه
وَبال = عذاب

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
رسول در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۴۱ نوشته:

اگر به بالِ قبول‌اَت، پَریدَمی زِ جهان
چه‌غم زِ وِزر و چه‌باک از وَبال داشتمی؟
وِزر = گناه
وَبال = عذاب

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.