گنجور

حاشیه‌های رسول

 

رسول


رسول در ‫۱۶ روز قبل، شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۳۸ دربارهٔ فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷:

باعث مردن بلای عشق باشد مرا ...

باعث مردن بلای عشق جانان شد مرا

 

رسول در ‫۱۶ روز قبل، شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۱۸ دربارهٔ فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴:

خنده کن که زخم دل خونین مرا ...

خنده کن خنده

 

رسول در ‫۱۶ روز قبل، شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۱۷ دربارهٔ فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴:

تو همان طایر فرخندهٔ اوج شرقی ...

شرفی

 

رسول در ‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۰۰ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۵۶ - ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانستن:

آدمیِّ باحَذَر، عاقل‌کسی است

 

رسول در ‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۴۵ دربارهٔ فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۱ - در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین:

لطفاً
چنان دانی که هر کس را همی رو بوی بارآید
بشود:
چنان دانی که هرکس را همی زو بوی یار آید

 

رسول در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۴۱ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲۹:

اگر به بالِ قبول‌اَت، پَریدَمی زِ جهان
چه‌غم زِ وِزر و چه‌باک از وَبال داشتمی؟
وِزر = گناه
وَبال = عذاب

 

رسول در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۴۰ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲۹:

اگر به بالِ قبول‌اَت، پَریدَمی زِ جهان
چه‌غم زِ وِزر و چه‌باک از وَبال داشتمی؟
وِرز = گناه
وَبال = عذاب

 

رسول در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۳۷ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۹۰:

زنگار کند در نظرش جلوه‌ی طوطی
آیینه‌ی هر دل که جلا داشته باشد
صائب! دوجهان، قیمتِ یک جلوه‌ی او نیست
گر جلوه‌ی او روی‌نما داشته باشد
دیوان اشعار صائب تبریزی، نشر علم، چ 1 (1383)، ج 2، ص 1547، غ 3309

 

رسول در ‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۴ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۰ - در نصیحت و پند:

هم از خلق سر بزرند از زمین
هم از خلق سر برزند از زمین

 

رسول در ‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۰ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۹:

اندر سرا و سری
اندر سر او سری

 

رسول در ‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۸ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰:

کغشته شد
کاغشته شد

 

رسول در ‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۶ دربارهٔ سعدی » مواعظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۲:

دوستِ خوبِ من، دشمنِ رفتارِ بدِ من است!
چون دوستِ خوبِ من، دوست ندارد که من کار بدی انجام دهم؛ و به‌واسطه‌ی آن، بد شوم!
دوست نیکوکار، به‌تر از خودت است!
زیرا...
خویشتنِ خودت، [گاهی] تو را، به‌بَدی می‌کشاند؛
در حالی که:
دوستِ خوب، جز به کارِ نیک، راه‌نمایی‌اَت نمی‌کند!