گنجور

 
عرفی شیرازی
 

لطفت گهر عتاب بشکست

دل رایت اضطراب بشکست

بدمست من آستین برافشاند

پیمانه آفتاب بشکست

زلفت بجهان فکنده آشوب

در دیده فتنه خواب بشکست

پیغام وصال در دماغم

صد شیشه پرگلاب بشکست

این ناله که در جگر شکستیم

سیخیست که در کباب بشکست

صد گوهر راز وقت اظهار

از غایت اضطراب بشکست

گفتی که دلت شکسته کیست

در زیر لبم جوآب بشکست

عرفی دل ما چو طره یار

در پنجه پیچ و تاب بشکست

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.