گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عرفی شیرازی
 

اصلاح پریشانیم اندازه کس نیست

اجزای مرا نسبت شیرازه کس نیست

سلمی طلبی چشم قدم شو که در این دشت

غماز جرس همره جمازه کس نیست

ماشیونیان نغمه ندانیم که ما را

گوشی است که بر نغمه و آوازه کس نیست

مائیم وکهن برگ و بر باغچه عشق

چشم دل ما بر ثمر تازه کس نیست

عرفی مرو از میکده در صومعه کانجا

کس را غم مخموری و خمیازه کس نیست