گنجور

 
عنصری بلخی
 

ای دل چو بغمهای جهان درمانم

از دیده سرشکهای رنگین رانم

خود را چه دهم عشوه یقین میدانم

کاندر سر دل بآخر جانم

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

مسعود رسولپور در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۰۱ نوشته:

مصرع آخر باید چنین باشد:
کاندر سر دل رسد به آخر جانم

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.