گنجور

 
حکیم نزاری قهستانی
 

ایل چیِ بادِ صبا می رسد

پیکِ سلیمان ز کجا می رسد

زهره ندارم که بریدِ صبا

راست بگویم ز کجا می رسد

مُنهیِ عشق است که جبرئیل وار

دم به دم از غیب فرا می رسد

تا به که دادند زمامِ مراد

ورنه به تخصیص که را می رسد

نیک به بد می نرسد بد به نیک

زان که سزا هم به سزا می رسد

جاذبۀ سابقۀ فطرتت

هرچه به اخوانِ صفا می رسد

بر که عیان است بهشتِ برین

تا که به سر وقتِ رضا می رسد

هر نفس از سدره به گوشِ دلم

بی لغت و حرف ندا می رسد

زار همی نال نزاری که زار

نالۀ عشقِ تو به ما می رسد

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

ر غلامی در ‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۲۵ نوشته:

یا سلام لطفا فطرتت را به فطرتست تغییر دهید

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.