گنجور

 
حکیم نزاری قهستانی
 

دلم از تو دل برنخواهد گرفت

پی یار دیگر مخواهد گرفت

اگر دسترس باشدش تا به حشر

ز پای تو سر بر نخواهد گرفت

به پای رقیبت درافتم به مهر

اگر کینه از سر نخواهد گرفت

وگر نه کنم پیکرش ریز ریز

مکان بر دو پیکر نخواهد گرفت

پس قاف اگر چه کم از قاف نیست

چو عنقا مجاور نخواهد گرفت

زتو بر گرفتن دل آخر که راست

که دل چون تو دل برنخواهد گرفت

گرفتم ز جام تو جانی چنان

که رضوان ز کوثر نخواهد گرفت

دریغا وفا گر نه کس در کنار

چو تو نازپرور نخواهد گرفت

نزاری تو و زاری و درد دل

به زور و به زر در نخواهد گرفت

مکن بیش جهد و مزن آتشی

که در برزه ی تر نخواهد گرفت

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.