گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
نیر تبریزی
نیر تبریزی » رباعیات
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع از آه ستم کشان محابا نکند مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «د» است.

دسترسی سریع به حروف

ت | د | ش | م | ن | و | ی

ت

شمارهٔ ۱: قلیان نه اگر آتش عشقش بسر است

شمارهٔ ۲: یارب ز سپاه قهر خیلی بفرست

د

شمارهٔ ۳: ترکی که ز خون خیره پروا نکند

شمارهٔ ۴: حاشا که بچشم من شبی خواب آید

ش

شمارهٔ ۵: ای برده قرار و صبر و تاب از دل ریش

م

شمارهٔ ۶: در بزم می از لطافت جام و مدام

شمارهٔ ۷: ای باذر قول نیرّ این طرفه پیام

ن

شمارهٔ ۸: پرتاب پریده را بشست آوردن

و

شمارهٔ ۹: روئیکه عرق چو ژاله میروید از او

ی

شمارهٔ ۱۰: رخسار بدست زلف جادو دادی