گنجور

 
ناصرخسرو

تا ذات نهاده در صفاتیم همه

عین خرد و سفرهٔ ذاتیم همه

تا در صفتیم در مماتیم همه

چون رفت صفت عین حیاتیم همه

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode