گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ناصرخسرو

رباعی شماره ۱: کیوان چو قران به برج خاکی افگند

رباعی شماره ۲: تا ذات نهاده در صفاتیم همه *(منتسب به چند نفر)

رباعی شماره ۳: ارکان گهر است و ما نگاریم همه

رباعی شماره ۴: با گشت زمان نیست مرا تنگ دلی

sunny dark_mode