گنجور

 
مولانا

در عشق اگر چه که قدم بر قدم است

آنست قدم که آن قدم از قدم است

در خانهٔ نیست هست بینی بسیار

می‌مال دو چشم را که اکثر عدم است

 
sunny dark_mode