گنجور

حاشیه‌گذاری‌های MOSTAFA Nikroozi

MOSTAFA Nikroozi

...... 


MOSTAFA Nikroozi در ‫۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۳۳ دربارهٔ باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۲:

این بر چسب منتسب به چند شاعر آیتم جدید و خوبیه در سایت ارزشمند گنجور👏

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۷ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۲۸ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۹:

بسیار زیبا 

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۷ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۲۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۳:

بسیار زیبا و قابل تامل 

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۷ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۲۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۱:

چقدر زیبا 

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۷ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۲۴ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸۷:

....

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۷ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۱۱ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۸۴:

بسیار زیبا و قابل تامل 

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۷ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۴۷ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۶۶:

بسیار زیبا و قابل تامل 

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۸ ماه قبل، پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۴۷ دربارهٔ قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۹۱:

چقدر زیبا 

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۸ ماه قبل، پنجشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۵۸ دربارهٔ قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۶۲:

بسیار زیبا و قابل تامل 

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۸ ماه قبل، پنجشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۴۴ دربارهٔ قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۵۲:

بسیار زیبا و قابل تامل 

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۳۱ دربارهٔ ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۸۵:

بسیار زیبا و قابل تامل 

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۲:۰۲ دربارهٔ قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۶۰۶:

بسیار زیبا 

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۹ ماه قبل، شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۴۸ دربارهٔ قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۲۱:

چقدر زیبا 

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۱۴ دربارهٔ قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۲۰:

زیبا و قابل تامل 

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۲۹ دربارهٔ قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۸:

احسنت

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۲۵ دربارهٔ قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۴:

باشد هنر آباد و هنرمند خراب

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۲۰ دربارهٔ قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۱۴:

قابل تامل 

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۱۹ دربارهٔ قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۰۹:

بسیار زیبا 

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۱۷ دربارهٔ قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۰۴:

خیلی زیبا و دلنشین

 

MOSTAFA Nikroozi در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۱۶ دربارهٔ قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۰۱:

چقدر زیبا 

 

۱
۲
۳
۵
sunny dark_mode