گنجور

تا به حال ۳ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کمال داودوند در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۴ نوشته:

در این جا در مصرع دوم زهره به معنی جرأت (برابر فارسی است
جمع این رباعی از 6085

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
ناصر در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۱ نوشته:

کمال دادوند
بهتره مشغول جمع زدنت باشی ، لطفاً معنی نکن ، که بیراه می گویی

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
۷ در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۲۰ نوشته:

به گفتن درشتی مکن باکمال
چو بینی تو ناراست خشک ممال

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.