گنجور

 
مولانا

من درد ترا ز دست آسان ندهم

دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم

از دوست به یادگار دردی دارم

کان درد به صد هزار درمان ندهم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode