گنجور

 
مولانا

امشب همه شب نشسته اندر حزنم

فردا بروم مناره را کارد زنم

خشم آلودست اگرچه با ماست صنم

در چاه رسیده‌ام ولی بی‌رسنم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode