گنجور

 
مولانا

از دل سوی دلدار شکافست شکاف

وانکس که نداند این معافست معاف

هر روز در این حلقه مصافست مصاف

می‌پنداری که این گزافست گزاف

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode