گنجور

 
جلال الدین محمد مولوی
 

پوست دنبه یافت شخصی مستهان

هر صباحی چرب کردی سبلتان

در میان منعمان رفتی که من

لوت چربی خورده‌ام در انجمن

دست بر سبلت نهادی در نوید

رمز یعنی سوی سبلت بنگرید

کین گواه صدق گفتار منست

وین نشان چرب و شیرین خوردنست

اشکمش گفتی جواب بی‌طنین

که اباد الله کید الکاذبین

لاف تو ما را بر آتش بر نهاد

کان سبال چرب تو بر کنده باد

گر نبودی لاف زشتت ای گدا

یک کریمی رحم افکندی به ما

ور نمودی عیب و کژ کم باختی

یک طبیبی داروی او ساختی

گفت حق که کژ مجنبان گوش و دم

ینفعن الصادقین صدقهم

گفت اندر کژ مخسپ ای محتلم

آنچ داری وا نما و فاستقم

ور نگویی عیب خود باری خمش

از نمایش وز دغل خود را مکش

گر تو نقدی یافتی مگشا دهان

هست در ره سنگهای امتحان

سنگهای امتحان را نیز پیش

امتحانها هست در احوال خویش

گفت یزدان از ولادت تا بحین

یفتنون کل عام مرتین

امتحان در امتحانست ای پدر

هین به کمتر امتحان خود را مخر

حاشیه‌ها

تا به حال ۹ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

تاوتک در ‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۲:۴۰ نوشته:

در بیت سوم مراد از آوردن نوید چیست؟ میفرماید در هنگام سخنرانی دست بر سبیل خود میکشد و با رمز و اشاره میفهماند که به سبیل چربم نگاه کنید اما نوید این وسط چه کاره است؟

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
تاوتک در ‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۲:۴۳ نوشته:

فکر میکنم نوید اینجا یعنی میهمانی چون علامه دهخدا نویدگری را دعوت به میهمانی دانسته اند

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
تاوتک در ‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۲:۵۹ نوشته:

درباب این حکایت و اینکه انسان از مقامی دم زند که هنوز به آن نرسیده -در اینجا سیری-خوارزمی فرموده است ارباب حالات و اصحاب مهمات گفته اند که خداوند تعالی او را از رسیدن به آن مقام محروم میکند و باز میدارد و این با باورهای امروزه ما که هر رابطه ای است بین افکار و اوضاع و همچنین به زبان بیاور تا بدست بیاوری تناقض دارد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
تاوتک در ‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۲۵ نوشته:

استاد واژه چقدر مهم است.حالا میفهمم خلقت با واژه شروع شده یعنی چه .استاد عزیزم کاش اجازه میفرمودید من هم معنی واژه مینوشتم تا شرح و توضیح .چون فکر میکنم نخست باید واژه بدانیم و پیرو آن شرح و تفسیر خودخواهد آمد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
تاوتک در ‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۷:۰۰ نوشته:

استاد عزیزم من فکر میکنم باید نوید (میهمانی )را پذیرفت.علامه دهخدا و دکتر معین هم به ترتیب مقابل نویدگری و نویدگر ،دعوت به میهمانی و دعوت کننده به میهمانی را آورده اند

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۲۴ نوشته:

لغت نوید در بن و ریشه از وید است که معنی دانستن می دهد در فارسی اوستایی چنانچه ویدا هم همین ریشه را دارد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۳۱ نوشته:

افزون کنم که از همین بن است پدید .پدیده . و نیز لغت عربی بدیهی که از پدید درست شده است و معنی اشکار و پدیدار می دهد .

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۲۲:۱۲ نوشته:

بدیهی از بداهه است و بداهیات رو خودم می دونستم لطفا گوشزد نفرمایید

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
روفیا در ‫۶ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۱۳:۴۵ نوشته:

گر نبودی لاف زشتت ای گدا
یک کریمی رحم افکندی به ما
چه بسیار ادمایی که دارن از گرسنگی و تشنگی معرفت می میرن ولی ماسک فضل و بزرگی به چهره میزنن و را رو برای جریان معرفت به سوی خودشون میبندن !

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.