گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
جلال الدین محمد مولوی
 

آن شغالی رفت اندر خم رنگ

اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ

پس بر آمد پوستش رنگین شده

که منم طاووس علیین شده

پشم رنگین رونق خوش یافته

آفتاب آن رنگها بر تافته

دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد

خویشتن را بر شغالان عرضه کرد

جمله گفتند ای شغالک حال چیست

که ترا در سر نشاطی ملتویست

از نشاط از ما کرانه کرده‌ای

این تکبر از کجا آورده‌ای

یک شغالی پیش او شد کای فلان

شید کردی یا شدی از خوش‌دلان

شید کردی تا به منبر بر جهی

تا ز لاف این خلق را حسرت دهی

بس بکوشیدی ندیدی گرمیی

پس ز شید آورده‌ای بی‌شرمیی

گرمی آن اولیا و انبیاست

باز بی‌شرمی پناه هر دغاست

که التفات خلق سوی خود کشند

که خوشیم و از درون بس ناخوشند

تا به حال ۶ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

تاوتک در ‫۸ سال قبل، چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۲:۲۲ نوشته:

فور سرخ کم رنگ است که امروزه به آن بور گوییم

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
تاوتک در ‫۸ سال قبل، چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۲:۲۸ نوشته:

اینجا شید(نیرنگ)را باید shid بخوانیم یا شید به صورت shayd ؟

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
فریدون در ‫۶ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۴۷ نوشته:

شید = Shayd

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
روفیا در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۲۶ نوشته:

که التفات خلق سوی خود کشند
که خوشیم و از درون بس ناخوشند
شاخ های اینستاگرام را می فرمایند؟

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
نیلوفر احمدی در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۴۱ نوشته:

برای دوستانی که شاید در معنی و مفهوم دچار مشکل باشند، البته این تنها برداشت بنده است و احتمالا پر از اشتباه

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
نیلوفر احمدی در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۴۳ نوشته:

روزی شغالی در ظرف رنگ رفت و مدتی در آن ماند. هنگامی که بیرون آمد پوستش رنگین شده بود، با خود گفت که من مانند طاووس بهشتی هستم. رنگ پشم هایش زیر آفتاب بسیار زیبا شده بود. رفت تا خود را به دیگر شغالان نشان دهد. همگی گفتند چه اتفاقی افتاده که اینقدر خوشحالی و نسبت به ما مغرور شده ای؟ یکی از شغالان پیش او رفت و گفت حیله سوار کرده ای تا مورد توجه شغال ها قرارگیری و همه به موقعیت تو حسرت ورزند. بسیار تلاش کردی اما دوستی و توجه ندیدی، در نهایت با مکر و حیله خواستی توجه به دست آوری اما بی آبرو شدی.
غافل بودی از آن که دوستی و مهربانی متعلق به پیامبران است اما بی آبرویی متعلق به افراد مکار و دروغگو است. افرادی که توجه مردم را به ظاهر خود جلب کرده و میگویند زندگی خوب و لذت بخشی دارند اما در باطن اینطور نیست.
***************
طاووس عِلِیین: طاووس بهشتی
فور: سرخ کم رنگ،بور
مُلتَوی: پیچ در پیچ
شید: مکر، حیله
گرمی: دوستی، مهربانی
دغا: مکّار،دغل

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.