گنجور

 
محمد بن منور

روزی شیخ فصد کرده بود، حسن را گفت هان ای حسن چگونه می‌بینی؟ حسن گفت:

مردان جهان فصد کنند خون آید

تو فصد کنی عشق تو بیرون آید.