گنجور

 
مسعود سعد سلمان

خورشید ملاحت است رویش

نورش به جهان شده است سایر

پرگار لطافت است دستش

بی نقطه همی کشد دوایر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode