گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

جواد شهنازی در ‫۸ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۲، ساعت ۲۰:۰۹ نوشته:

به نظر می رسد مصراع سوم و چهارم باید چنین باشد:
وز آرزوی روی تو دارم شب و روز
چشمی و هزار چشمه آب اندر وی

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مهندس رضا مشاهدی در ‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۶ نوشته:

بیت دوّم از قالب وزنی خارج شده است و هیچ تناسبی با اوزان بیت اوّل ندارد و قافیه بیت دوّم با قافیه بیت اوّل یکسان نیست.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
علی احمدی در ‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۵۷ نوشته:

بنده نیز در مورد این دو مصرع با جناب شهنازی اتفاق نظر دارم.
وز آرزوی روی تو دارم شب و روز
چشمی و هزار چشمه آب اندر وی

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
جعفر عسکری در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۵۸ نوشته:

سلام
این رباعی از مهستی گنجوی نیست!
شخصی دارم دلی خراب اندر وی
جانی دارم هزار تاب اندر وی
در آرزوی روی تو دارم شب و روز
چشمی و هزار چشمه آب اندر وی
(چ باکو: ص 91؛ چ دهقان: ص 139)
فقط کاتب نزهت المجالس، رباعی بالا را به مهستی منسوب کرده است و به زعم راقم این سطور نمیتواند از وی باشد.
یزدگردی در تصحیح دیوان ظهیر، نسخه­ای از کتابخانۀ اسعد افندی به تاریخ کتابت 717ق را اساس کار قرار داده و رباعی مذکور در این نسخه موجود است؛ این رباعی، در نسخۀ دیگر یزدگری، مورخ 759ق و نسخ دیگری که در سدۀ نهم تحریر یافته نیز به نام ظهیر درج گشته است (ص 273 دیوان چاپی).
در نسخۀ نورعثمانیه مورخ 844ق نیز (برگ 180) به نام ظهیر آمده است.
صاحب عرفات العاشقین نیز آن را به نام ظهیر خوانده است (ج4 ص 2521).
اما این رباعی در دیوان چاپی کمال (ص 955) نیز وجود دارد.
با عنایت به آنچه گفته شد، اجماع اغلب دستنویسهای قدیم دیوان ظهیر در نسبت رباعی به ظهیر، تعلق شعر به وی را در مقایسه با مهستی و کمال اصفهانی محتمل تر مینماید.
خلط اشعار مهستی و ظهیر، محدود به رباعی بالا نیست؛ دو رباعی دیگر نیز در دیوان ظهیر وجود دارد (ص 260 و 273) که در برخی چاپهای دیوان مهستی وارد شده است و از مهستی نیست:
باد آمد و گل بر سر میخواران ریخت ...
و:
در ده می لعل لاله گون صافی ...

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.