گنجور

 
مهستی گنجوی

چون پوست کشد کارد بدندان گیرد

آهن ز لبش قیمت مرجان گیرد

او کارد بدست خویش میزان گیرد

تا جان گیرد هر آنچه با جان گیرد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode