گنجور

 
شمس مغربی

آن کیست که غیر توست آن کیست بگو

او خود ز کجاست یا خود او چیست بگو

چون غیر ترا نیست حیاتی به یقین

آن کس که بجز تو بود چون زیست بگو

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode