گنجور

 
کمال خجندی

سوال کرد یکی از علای دین گلکار

که تو غلام نئی روی تو سیاه چراست

جواب داد که هر موریی که میسازیم

چو آتشی بکنی دود آن بجانب ماست

سیاه رویی من عارضی است اصلی نیست

سیاه رویی بنده ز دود موریهاست

 
sunny dark_mode