گنجور

 
خواجوی کرمانی
 

سنبل سیه بر سمن مزن

لشکر حبش بر ختن مزن

ابر مشکسا بر قمر مسا

تاب طره بر نسترن مزن

تا دل شب تیره نشکند

زلف را شکن بر شکن مزن

از حرم ببستانسرا میا

طعنه بر عروس چمن مزن

آتشم چو در جان و دل زدی

خاطرم بدست آر وتن مزن

روح را که طاوس باغ تست

همچو مرغ بر بابزن مزن

مطربا چو از چنگ شد دلم

بیش ازین ره عقل من مزن

ساقیا بدان لعل آتشین

خنده بر عقیق یمن مزن

دود سینه خواجو ز سوز دل

همچو شمع در انجمن مزن

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

دکتر اسدالله شعور در ‫۷ ماه قبل، جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۵۶ نوشته:

این شعر در سال های پایانی قرن نهم توسط یوسف اندگانی ( اندیجانی) در شهر هرات در اصول مخمس نقش بسته شده بود.
درویش علی چنگی در تحفهُ السرور ضمن نوشتن این مطلب؛ شعر را سرودهُ مولانا آذری نوشته و در جملهُ سه بیتی که نمونه آورده، یک بیت آن درین جا نیست.
باد صبح اگر چه...
غنچه را دهن بر دهن مکن

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.