گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال الدّین که چرخ پیر نارد

جوانی چون تو در انواع کامل

امل از کیسة جود تو فربه

فلک با رفعست قدر تو نازل

زده از یکدلی اندر هوایت

که مقصودی از آن آرد به حاصل

غریبی از تو می خواهد دومن می

مکن بر خویش و بروی کار مشکل

مگو چون و کجا؟ امروز و فردا

به همّت گوی کالهّم سهّل

بده گر دست دار و وگرنه

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.