گنجور

 
جامی

نی در دستم ز گنج دانش درمی

نی از پایم به راه بینش قدمی

خوش آنکه ز لطف سود نوک قلمی

بگذاشت به لوح هستی از من رقمی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode